บริการของเรา

กัมพุวัฑฒ์ กรุ๊ป

บริษัท กัมพุวัฑฒ์ จำกัด ดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบดับเพลิง) ภายใต้มาตรฐาน NFPA นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีงานบริการด้านการซ่อมบำรุงระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ทางบริษัทมีสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอย่างครบวงจร

ด้วยประสบการณ์บุคลากรของบริษัท ฯ ทางด้าน Fire Protection System มากกว่า 26 ปี มีผลงานไม่ต่ำกว่า 200 ผลงาน โดยเฉพาะทางด้าน Industrial Fire Protection กลุ่มลูกค้าของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน ปิโตรเคมีคอล เป็นต้น

โดยแบ่งเป็นประเภทของงานได้ดังนี้

System Design

 • Fire Protection System
 • Fire Alarm System
 • Foam System
 • Fire Suppression System

Fire Fighting Equipment Supply

 • DIESEL ENGINE DRIVEN FIRE PUMP
 • ELECTRIC MOTOR JOCKEY PUMP
 • FIRE DEPARTMENT CONNECTION
 • FIRE WATER HYDRANT
 • FIRE HOSE CABINET WITH EQUIPMENT
 • FIXED FOAM / WATER MONITOR
 • 3% FLUOROPROTEIN FOAM CONCENTRATE
 • MOBILE FOAM
 • O.S.&Y GATE VALVE
 • WATER SPRAY NOZZLE
 • FOAM CHAMBER
 • BLADDER TANK
 • FOAM SPRINKLER
 • STANDARD RESPONSE GLASS BULB SPRINKLER
 • ALARM VALVE
 • CHECK VALVE
 • EXTINGUISHER
 • BUTTERFLY VALVE
 • BALL VALVE
 • FLEXIBLE HOSE
 • SAFETY RELIEF VALVE
 • GLOBE VALVE
 • EXPLOSION PROOF ALARM BELL
 • FIRE ALARM CONTROL PANEL

Installation Service

 • Fire Protection System
 • Fire Alarm System
 • Piping System
 • Electrical Work
 • Civil Work
 • Renovation Work

Commissioning Service

Maintenance Service

System Design

 • Fire Protection System
 • Fire Alarm System
 • Foam System
 • Fire Suppression System

Fire Fighting Equipment Supply

 • DIESEL ENGINE DRIVEN FIRE PUMP
 • ELECTRIC MOTOR JOCKEY PUMP
 • FIRE DEPARTMENT CONNECTION
 • FIRE WATER HYDRANT
 • FIRE HOSE CABINET WITH EQUIPMENT
 • FIXED FOAM / WATER MONITOR
 • 3% FLUOROPROTEIN FOAM CONCENTRATE
 • MOBILE FOAM
 • O.S.&Y GATE VALVE
 • WATER SPRAY NOZZLE
 • FOAM CHAMBER
 • BLADDER TANK
 • FOAM SPRINKLER
 • STANDARD RESPONSE GLASS BULB SPRINKLER
 • ALARM VALVE
 • CHECK VALVE
 • EXTINGUISHER
 • BUTTERFLY VALVE
 • BALL VALVE
 • FLEXIBLE HOSE
 • SAFETY RELIEF VALVE
 • GLOBE VALVE
 • EXPLOSION PROOF ALARM BELL
 • FIRE ALARM CONTROL PANEL

Installation Service

 • Fire Protection System
 • Fire Alarm System
 • Piping System
 • Electrical Work
 • Civil Work
 • Renovation Work

Commissioning Service

Maintenance Service