เกี่ยวกับเรา

กัมพุวัฑฒ์ กรุ๊ป

ด้วยประสบการณ์บุคลากรของบริษัท ฯ ทางด้าน Fire Protection System มากกว่า 26 ปี มีผลงานไม่ต่ำกว่า 200 ผลงาน โดยเฉพาะทางด้าน Industrial Fire Protection กลุ่มลูกค้าของบริษัท ฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน คลังน้ำมัน ปิโตรเคมีคอล เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัท ฯ ให้เป็นผู้ออกแบบระบบ จัดหาอุปกรณ์ ติดตั้ง และรวมทั้ง ตรวจสอบบำรุงรักษา

NFPA MEMBER ID : 3488546
MEMBER OF NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

kampuwat-office

ใบรับรองและรางวัล